10 oktober 2023

Cirkulær økonomi skal fremme bæredygtighed i hele forretningsmodellen

SØBY har arbejdet intensivt med udviklingen af en mere bæredygtig forretningsmodel, som kommer hele vejen rundt om virksomheden. Som støtte til projektet har virksomhedsprogrammet SMV:Grøn stillet eksterne konsulenter til rådighed, som har set på alle potentialer fra samarbejdspartnere til produktionsprocesser. Konsulent Niels Lund fra Four Squares ApS, der sammen med Anders Christian Haahr fra Milestone Pro ApS har været tilknyttet projektet, fortæller om opgaven og hvordan SØBY arbejder med at indføre de bæredygtige tiltag.

Cirkulær økonomi skal sikre mere bæredygtighed i hele forretningsmodellen
”Vi arbejder sammen med SØBY om at integrere bæredygtighed i deres strategi og få deres partnere til at tænke på samme måde. Det er en stor udfordring, men SØBY har vist, at det er muligt at udvikle en grønnere forretningsmodel inden for en traditionel industri som landbrugsmaskiner”, fortæller Niels Lund.

Mette Frantsen uddyber, at programmet SMV:Grøn har været en vigtig støtte for SØBY i processen med at indføre en mere børedygtig tankegang. ”Med eksterne konsulenter som støtte er vi blevet udfordret på den rigtige måde, og har sikret en sammenhængende proces. Vi arbejder med bæredygtighed i tre bundlinjer, ”profit, social and planet” – og har lært, at en cirkulær økonomi, hvor alt har værdi, er en vigtig del af at fremme bæredygtigheden på alle tre punkter . Vores fokus på bæredygtighed er en transformation fra at være gode til at lave produkter til at integrere vores kunders forretning helt ned på produktionsniveau. Det er en stor udfordring, der kræver ændringer for medarbejderne og en omstilling fra en analog til en digital tankegang”, forklarer hun.

Bæredygtighed ind i tankegangen fra leverandørsamarbejde til produktionsprocesser
Først og fremmest har strategiarbejdet fokuseret på, hvordan SØBY kan reducere sit klimaaftryk ved at integrere bæredygtighed i hele forretningen. Mette Frantsen forklarer, at SØBY med konsulenternes hjælp har fået kortlagt virksomhedens klimaaftryk og identificeret områder, hvor der kan tages konkrete skridt mod en mere bæredygtig produktion.

”Vi har fokuseret på indkøb af materialer, reduktion af energiforbrug og affaldsmængder samt optimering af produktionsprocesser. Vi har også set på selve samarbejdet med leverandørerne for at gøre indkøbet grønnere. Slutteligt har vi arbejdet på at reducere spild i produktionen ved at investere i ny teknologi og maskiner, der kan hjælpe med at optimere materialeudnyttelsen” fortæller hun.

Hvor langt er SØBY kommet med at implementere de bæredygtige tiltag?
Ifølge Niels Lund har SØBY allerede iværksat flere ting, herunder reduktion af el-forbrug, styring på lys, og overvejelser om udskiftning af oliefyr. De har også fokus på at købe materialer fra grønnere leverandører og at genanvende materialer i deres produkter. SØBY er desuden i gang med at reducere affaldsmængder gennem investering i ny teknologi og maskiner.

”Vi har intentioner om at integrere bæredygtighed som en naturlig del af SØBYs forretningsmodel, og resultaterne kommer gradvist. Vi ser allerede nu, at energiforbrug og affaldsmængder reduceres, og vi fortsætter arbejdet med SØBY for at sikre, at bæredygtighed er en naturlig del af deres forretning”, slutter han.

Flere nyheder

Læs også:

Projekt GREEN: SØBY har udviklet en grønnere forretningsmodel

 

 

Læs også:

Fremtidens løsninger: SØBY nyt medlem af foreningen MADE