14 november 2023

Projekt GREEN: SØBY har udviklet en grøn forretningsmodel

Projekt GREEN: SØBY har udviklet en grønnere forretningsmodel

Projekt GREEN er et landsdækkende EU-regionalfondsprojekt, hvor små og mellemstore virksomheder får foretaget en energiscreening. SØBY har været en del af projektet, og har i samarbejde med en uvildig rådgiver lokaliseret potentialer for energi- eller ressourceoptimering, som nu er under implementering.

SØBY gik ind i Projekt GREEN med et ønske om at få vurderet virksomhedens muligheder for energi- og ressourceoptimering internt i virksomheden. I projektets første fase fik SØBY besøg af en energimanager fra Business Aalborg, som dannede et overblik over virksomhedens energi- og forsyningsdata, sammenholdt med potentiale for effektivisering. 

EU-støtte til udvikling af en grønnere forretningsmodel

I projektets anden fase blev SØBY godkendt til at modtage 50% i EU-støtte til udvikling af en grøn forretningsmodel i samarbejde med en ekstern rådgiver. Det blev til et samarbejde med ProEnergi, som fik til opgave at synliggøre konkrete anbefalinger til energiforbedrende tiltag. Den grønne forretningsmodel skulle bl.a. beskrive:

  • Hvordan kan digitalisering optimere anvendelsen af ressourcer eller energi?
  • Hvordan kan vi reducere ressourcespild i produktionen?
  • Hvordan kan vi optimere energiforbrug i virksomhedens bygninger?

 

Her arbejder SØBY med energiforbedrende tiltag

Mette Frantsen, medejer og direktør hos SØBY, fortæller at Projekt GREEN var den rigtige vej at gå, da virksomheden havde et ønske om at klarlægge mulighederne for energioptimering på en bred skala.

”Vi ville gerne have en dybdegående analyse af vores forbrug, og derfor havde vi brug for en rådgiver med speciale på området. Den nye grønnere forretningsplan har givet os en række konkrete anbefalinger, som bidrager til energioptimeringer bredt i virksomheden. Arbejdet med at implementere anbefalingerne kommer til at tage tid, men vi har allerede nu udskiftet al belysning fra almindelige lysstofrør til LED belysning med sensorstyring for at reducere unødvendigt energiforbrug. Det skal forventeligt bidrage med en kWh besparelse på 55.000. Samtidig har vi installeret en lynport, som skal mindske varmeforbruget i 2400 m2 stor lagerhal, fortæller hun.

Derudover fortæller Mette Frantsen, at SØBY arbejder videre med øvrige anbefalinger i forretningsplanen. Blandt andet har virksomheden igangsat et gennemgående digitaliseringsprojekt, som på sigt også skal være en del af indsatsen for at optimere virksomhedens ressource- og energiforbrug.  

Flere nyheder

Tiltag i gang

Lysstofrør er udskiftet med LED-belysning. Den forventede årlige besparelse er 55.000 kWh. Der er desuden installeret en lynport, som mindske varmeforbruget i lagerhallen.

 

 

 

 

Bag om den grønne forretningsmodel

  • Projekt GREEN er et landsdækkende EU-regionalfondsprojekt, hvor små og mellemstore virksomheder får foretaget en energiscreening.
  • Virksomheden kan derefter søge om 50% i tilskud til udarbejdelse af en grøn forretningsmodel.
  • SØBY har i 2022 været en del af projektet, og har i samarbejde med en uvildig rådgiver lokaliseret potentialer for energi- eller ressourceoptimering.
  • I slutningen af 2022 blev projektet afsluttet med en ny grøn forretningsmodel, og SØBY har igangsat implementeringen af anbefalingerne til energioptimering.