SØBY R14 - R25 - R40 - R60 Aspiratører

Aspiratøren frarenser lette partikler i form af støv, skaller og avner ved hjælp af luft. Materialet føres ind midt i aspiratøren, hvor det fordeles på den roterende fordelervinge. Herved udnyttes aspiratørens store volume, så de lette partikler bliver suget op i blæseren, og de tunge partikler falder ned til udløbstragten.

 

Brugsområde

Aspiratøren bruges til at rense afgrøden for lette partikler. Den placeres ofte i forbindelse med en kæde- eller kopelevator, som en central del af transportanlægget. Herved kan den anvendes både ved indtransport af fugtig korn, og udlevering af tørt korn. Der opnås den bedste renseeffekt når materialet er tørt.

 

Basismaskine:

 • Blæser med motor
 • Samletragt
 • Ophængsbøjle
 • Inspektionsrude
 • Reguleringsspjæld
 • R14-R25 lakeret
 • R40-R60 galvaniseret
 • R14-R25 Ind-/udløb Ø150
 • R40-R60 ind-/udløb Ø200
 • Blæseafgang R14 (Ø150) og R25 (Ø200)
 • Blæseafgang R40-R60 Ø300
 • Blæsestørrelse R14 (0,75 kW), R25 (2,2 kW), R40 (5,5 kW) og R60 (7,5 kW)

SØBY - Trofast leverandør siden 1961

Førende producent af transportanlæg og løsninger til håndtering, tørring og beluftning af korn, afgrøder og meget mere - nationalt såvel som internationalt.

Førende producent af transportanlæg og løsninger til håndtering, tørring og beluftning af korn, afgrøder og meget mere - nationalt såvel som internationalt.