Herunder kan du se en række kortere tekniske nyheder samlet på ét sted.

 

Nye lejdere med og uden rygbøjle – tekniske detaljer

Vi har i denne sæson opdateret vores lejdere med og uden rygbøjle, så de lever op til standarden DS/EN ISO 14122-4:2016. Resultatet er en mere enkel konstruktion der er mindre vindfølsom. Vi vil i den forbindelse gerne benytte anledningen til at gøre opmærksom på reglerne angående hvileplatforme:

 

 • I henhold til ovennævnte standard må man montere lejder med rygbøjler på en samlet højde op til 10 m uden hvileplatform
 • Hvis den samlede højde af lejderen overskrider 10 m, skal der monteres en hvileplatform for hver 6 meter
 • Da det af pladshensyn kan være svært at etablere to parallelle lejdere med hvileplatform imellem på en kopelevator, har vi konstrueret en hvileplatform som faldlem i stedet. Det er en meget mere enkel og prisbillig konstruktion

 

 

De nye lejdere med rygbøjle er ikke egnet til sammenbygning med en eksisterende, men hvis der er behov for det, har vi stadig nogle få meter på lager af den gamle type.

 

Opdatering af gearet på kædeelevatorerne SE25 og SE40 – tekniske detaljer

Vi har opdateret gearet på kædeelevatorerne SE25 og SE40 med gearmotor i størrelserne fra 3-7,5 kW, så de i stedet for et fladgear nu har et keglehjulsgear. Opdateringen gør, at tyngdepunktet kommer tættere på elevatoren, hvilket giver øget stabilitet. Vi anvender et Varvel keglehjulsgear til kædeelevatorerne, som har følgende fordele:

 

 • Gearmotoren monteres parallel med kædeelevatoren, så den kommer til at fylde mindre
 • Keglehjulsgearet er bygget i et aluminiumshus, så det får en lavere egenvægt
 • Tyngdepunktet fra motoren kommer tættere på kædeelevatoren, så belastningerne på lejer og aksel reduceres
 • Samme gear og samme udveksling til alle motorstørrelserne
 • Lang levetid på gearet
 • Ved ombygning fra Bockwolt gear til Varvel keglehjulsgear kan el-motoren genanvendes i størrelserne fra 3 – 5,5 kW

 

R60 rensere: større hastighed, bedre flow

For at optimere et stort korn-flow ved udløbet på vores R60 rensere, er udløbet ændret fra Ø200 til Ø250. Det øger hastigheden og dermed forbedres forudsætningen for at nå 60t i timen.

 

Opdaterede TLR blæsere

Til den kommende sæson vil der ske en opdatering af alle vores TLR blæsere til og med 7,5 kW. Konstruktion vil blive forenklet, så der bliver monteret en flangemotor på sidepladen af blæseren i stedet for en fodmotor på et motorkonsol. Fordelen er et mere enkelt design, men derudover er flere ting som de plejer:

 

 • TLR blæserne vil fortsat have den samme ydelse og blæserkarakteristikker
 • De leveres fortsat med kørehjul og håndtag som standard
 • Blæserhjul og udblæsningsstutse passer sammen med tidligere leverede modeller

SØBY - Trofast leverandør siden 1961

Førende producent af transportanlæg og løsninger til håndtering, tørring og beluftning af korn, afgrøder og meget mere - nationalt såvel som internationalt.

Førende producent af transportanlæg og løsninger til håndtering, tørring og beluftning af korn, afgrøder og meget mere - nationalt såvel som internationalt.