Af Anders Melchiorsen Maskinbladet (mailto:ame@fbg.dk) - 25. maj. 2021

Maskinaktieselskabet Søby er med i nyt projekt, der på langt sigt skal løfte værdien af virksomhedens løsninger til landbruget.

 

Det er 60 år siden, Søby blev etableret af Jens Frantsen, der er bedstefar til den nuværende medejer Mette Frantsen. Gennem årtierne er virksomheden vokset, men har hele tiden haft omdrejningspunkt i at levere kvalitetsløsninger til afgrødehåndtering og tørring.

 

Nu står virksomheden på tærsklen til en ny tidsalder, hvor digitalisering skal løfte produkternes værdi og på sigt give helt nye muligheder. Det er en opgave, direktøren og alle medarbejdernes har taget på sig ved at formulere en ny strategi, hvor digitale løsninger skal spille en større rolle og blive en integreret del af virksomheden.

 

- Det er en udfordring vi har givet os selv. Vi skal gå fra at tænke på vores produkter som rent fysiske til at se den værdi, det kan give at have samspil med de digitale løsninger, siger Mette Frantsen.

 

Hun viser rundt på lager og i produktionsfaciliteterne. Søby har gennem en lang årrække arbejdet med at få automatisering mere og mere ind i virksomheden.

 

Det har resulteret i en lang række robotter, der letter eller klarer hele arbejdsgangen i forarbejdning af galvaniserede stålplader til virksomhedens mange produkter, der varierer fra kornsnegle til blæsere til de større transportanlæg med redlere og kopelevatorer.

 

Med i innovationsprojekt

Søby er sammen med syv andre virksomheder med i projektet "Vækst i agroindustrien - powered by data", der fra 2020-2023 skal hjælpe med at rådgive og videreudvikle de idéer og produkter, som virksomhederne selv bringer til bordet.

 

Her stiller blandt andet Teknologisk Institut deres ekspertise til rådighed for virksomheden og for løbende at følge virksomheden i deres idéproces.

 

- Vi skal være meget åbne i vores tilgang til digitalisering, så vi ikke for tidligt låser os fast på den første og bedste løsning, vi kan komme i tanke om, siger Mette Frantsen.

 

Selvom det kan virke ukonkret, er det netop pointen, da processen er en del af vejen hen til det endelige mål. Søby har allerede følere ude hos deres kunder for at lære mere om de ting, der giver dem værdi og kan løfte værdien af Søbys produkter endnu mere.

 

Selvsagt har en del af svarerne handlet om at sikre afgrødens kvalitet endnu bedre. Andre har efterspurgt bedre muligheder for at handle online og lave automatiske reservedelebestillinger, og nogle ønskede sig automatisk smøring til de kritiske, bevægelige dele.

 

- Vi tager alle idéer ind og vender og drejer muligheder. Sammen med de andre virksomheder i projektet samt Aarhus Universitet, Dansk Agroindustri, Seges, Teknologisk Institut og Industriens Fond, der står for projektet, håber vi på at komme nærmere de nye veje, vi skal bevæge os ad, siger Mette Frantsen.

 

Holder hvad vi lover

 

Flere af robotterne, virksomheden har, heriblandt svejserobotterne, kan fodres med materialer, så de selvstændigt kan arbejde i syv-otte timer uden indblanding.

 

Selvom en del kan automatiseres, vil eller kan Søby ikke konkurrere direkte på pris i forhold til udenlandske producenter. Men alligevel har virksomheden udvidet sit salg specielt til Østeuropa og nu også Australien.

 

- Vi er kendte for at holde, hvad vi lover og levere en høj kvalitet, siger Mette Frantsen.

 

Hun medgiver, at det ikke nødvendigvis er let at komme ind på nye markeder, men at de dels gennem målrettede indsatser og dels gennem det eksisterende netværk får flere og flere kunder.

 

Stålpriserne er over det seneste år faret i vejret, hvilket virksomheden har mærket på nærmeste hold. Derfor har de valgt at indkøbe stål til lageret.

 

Virksomheden har desuden valgt at holde sine priser så meget i ro som muligt for at kunderne kan regne med, at der ikke sker ændringer fra bestilling over produktion og til levering. Priserne er blevet justeret en gang, da stålpriserne først begyndte at stige.

 

- Vi absorberer selv en del af prisstigningerne, men det er det værd, da kunderne ved, de kan regne med os, siger Mette Frantsen.

 

En del af Søbys service ligger også i at have meget på lager af færdige dele til deres anlæg, og på den måde er der bundet store værdier der. Men det er et vigtigt led i at kunne levere dele til anlæggene så hurtigt som muligt.

SØBY - Trofast leverandør siden 1961

Førende producent af transportanlæg og løsninger til håndtering, tørring og beluftning af korn, afgrøder og meget mere - nationalt såvel som internationalt.

Førende producent af transportanlæg og løsninger til håndtering, tørring og beluftning af korn, afgrøder og meget mere - nationalt såvel som internationalt.