SØBY har udviklet en fejesnegl, der rammer den perfekte balance mellem robusthed og let design – og hvis strømtilførsel aldrig bliver et problem for holdbarheden.

 

SØBYs fejesnegl er udviklet med holdbarhed for øje. Derfor er designet hverken tungt og industrielt eller let og spinkelt, men lige på den gyldne mellemvej. Samtidig er strømtilførslen designet, så den går gennem midten på fejesneglen via en drejeaktuator. På den måde sikres det, at fejesneglen kan blive ved med at dreje rundt i siloen, uden at kablet bliver snoet og lider overlast.

 

 

Herunder kan du se flere tekniske informationer om vores nye produkt:

  • Fejesneglen tilbydes som Type SF205 (samme snegl som SS205 og ST205) med en udveksling på 1:15 for en kapacitet på op til 40 t/time og en udveksling 1:10 for en kapacitet på op til 60 t/time
  • Den tilbydes også som type SF254 (samme snegl som SS254 og ST254), med en udveksling på 1:10 for en kapacitet på op til 100 t/time.
  • Fejesneglen fås i længder fra 2,76m og op til 8,76m - dvs. op til 18m i silodiameter i længdeintervaller på 0,25m
  • Den samles af en træksektion, forlænger-sektioner på 2m, 1m, 0,5m og 0,25m og en ende-sektion med drivhjul
  • Placeringen af sneglen ved centerbrønden kan justeres ± 0,1m
  • Sneglen trækkes af en 2 polet 2800 o/min elmotor, med de ovennævnte udvekslinger
  • Forlængerne er konstrueret i en firkantet konstruktion af galvaniseret plade med mellemlejer for sneglen og en plade ned imod silobunden, som kan justere, hvor tæt man vil feje til bunden af siloen
  • Ende-sektionen er med to drivhjul af slidstærk polyurethangummi. Drivhjulene kører bag ende-sektion, som er forsynet med en gummiskraber for at skrabe gulvet helt rent, der hvor hjulene kører. Drivhjulene bliver trukket af sneglen gennem et dobbelt kædetræk med en udveksling 1:10.

SØBY - Trusted Since 1961

En af de førende producenter af transportanlæg og løsninger til håndtering, tørring og beluftning af korn, afgrøder og andre bulk varer - nationalt såvel som internationalt.

En af de førende producenter af transportanlæg og løsninger til håndtering, tørring og beluftning af korn, afgrøder og andre bulk varer - nationalt såvel som internationalt.