Drømmen startede i børneværelset

Det er ikke kun landbrugsbedrifterne, der det næste årti står over for en pukkel af generationsskifter, der skal falde på plads. En stor portion mindre- og mellemstore selvstændige virksomheder planlægger ligeledes et ejerskifte inden for de næste år – herunder indgår også en række agroindustrielle virksomheder. Fra to kvindelige virksomhedsarvtagere lyder rådet, at god planlægning og kommunikation i familien er nøglen.

 

For Mette Frantsen var der aldrig nogen tvivl. I børneværelset, hun delte med sin halvandet år ældre bror, Morten Frantsen, blev der lagt planer for overtagelsen af familiens virksomhed, den jyske maskinproducent Søby.

 

- Vi har altid vidst, at vi ville prøve kræfter med at drive virksomheden videre. Det overordnede i at løfte families stolthed videre, som man gennem generationer er lykkedes med. Og vi ville gerne sikre arbejdspladserne lokalt, for her, hvor vi bor, i Højslev, er vores virksomhed den eneste og største industrivirksomhed, siger Mette Frantsen.

 

Og sådan gik det til, at Mette Frantsen og hendes bror overtog styringen. Den 30. september 2015, for cirka seks år siden, står stadig som en milepæl for familien. Her overtog søskendeparret ejermajoriteten fra Mette Frantsens far og onkel og blev således tredjegeneration i Søby.

 

Men vejen til at sikre et gnidningsfrit ejerskifte var brolagt med årevis af planlægning og forberedelse – og nu vil Mette Frantsen gerne give opfordringen om at starte i god tid, når man skal sikre sit generationsskifte, videre.

 

Virksomheder styrer mod generationsskifte
Og noget tyder på, at mange danske små og mellemstore selvstændige virksomheder kan nyde godt af hendes råd. Ifølge en undersøgelse, som SMVdanmark foretog sidste år, planlægger 30 procent af smv’erne et ejerskifte inden for de næste fem år. Og halvdelen af smv’erne planlægger ejerskifte inden for det næste årti.

 

Folketinget har i den nyligt indgåede landbrugsaftale øremærket et milliardbeløb til at sikre et generationsskifte for Danmarks landbrugsbedrifter. Men smv’erne, og derved en lang række agroindustrielle virksomheder, har ikke fået samme politiske opmærksomhed.

 

Selv startede Mette Frantsen i familiens virksomhed tre år før, den endelige overtagelse fandt sted, så hun havde god tid til at lære Søby at kende. På det tidspunkt havde hendes bror allerede arbejdet i virksomheden i flere år. - Min opfordring er at lære virksomheden godt at kende, inden man overtager den. Vi havde nogle år, hvor Morten og jeg var ansat, hvor vi arbejdede sammen med den afgående generation og fik virksomheden ind under neglene, siger Mette Frantsen.

 

Kørte parløb med sin far
Det råd får støtte fra den adm. direktør hos den midtjyske producent af vandingsmaskiner Fasterholt, Rikke Kjær Pedersen. Hun har for nyligt overtaget posten efter sin far og planlægger, i samarbejde med sine søskende, at overtage sin mors ejerandel på 70 procent inden for de næste år. Hun har arbejdet i virksomheden siden 2014, hvor hun har kørt parløb med sin far – indtil hun selv var klar til at overtage direktørposten.

 


- Fasterholt har altid været en del af mit liv. Jeg har altid haft tanker om at skulle være med til at drive den videre. Det er en traditionsrig virksomhed, og vi ville gerne fortsætte på den måde. Man kunne godt have solgt den til en tredjepart, men så var der måske gået noget tabt. Det har også været ønske fra min morfar, at virksomheden skulle blive I familien, siger Rikke Kjær Pedersen.

 

Har udarbejdet en ‘familiegrundlov’
Hvordan den fremtidige ejerfordeling af Fasterholt konkret kommer til at se ud, er endnu ikke
på plads. Og Rikke Kjær Pedersen fortæller, at familiens diskussioner omkring fremtiden for
Fasterholt, ind til videre, ofte har været nedprioriteret til fordel for diskussioner omkring driften. Rikke Kjær Pedersens tre søstre er dog alle tre interesserede i at være en del af ejerkredsen. For at undgå eventuelle tvister, der kunne skade familielivet, er de fi re søskende og forældrene derfor gået sammen om en såkaldt ’grundlov’, som stadig er under udarbejdelse.

 

Med den sikrer familien sig, at der ikke senere kan opstå konflikter på baggrund af ting som
eksempelvis værdiansættelsen af en ejerandel – for de ting har man fået på plads i ’grundloven’
allerede.

 

- Jeg har et dejligt forhold til mine søstre og mine forældre. Og det skal vi blive ved med at have. I vores familiegrundlag har vi taget alle mulige scenarier op for at kunne undgå konflikter. Så bliver det, som det står i grundloven, uanset hvordan man har det på et senere tidspunkt.

 

Det er super vigtigt, at forholdet bliver bevaret, og at der ikke er noget jalousi eller misundelse
blandt os, siger Rikke Kjær Pedersen. I det nordvestlige Jylland hos Søby er man, selv efter seks års ejerskab af virksomheden, sluppet uden om eventuelle familietvister, fortæller medejer Mette Frantsen.

 

- Alle parter har haft en stor respekt for hinanden, og der har været en fi n accept af, at nu er det tredje generation, der styrer slagets gang. Vi ventede også selv med selv at sætte vores præg, indtil virksomheden faktisk var i vores hænder. Vi har alle en meget ydmyg tilgang og stor respekt for hinanden i familien. Vi har haft stor glæde af at få en ekstern parringspartner ind over, for at få en second opinion og dermed fjerne grobund for uenighed, siger Mette Frantsen.

SØBY - Trofast leverandør siden 1961

Førende producent af transportanlæg og løsninger til håndtering, tørring og beluftning af korn, afgrøder og meget mere - nationalt såvel som internationalt.

Førende producent af transportanlæg og løsninger til håndtering, tørring og beluftning af korn, afgrøder og meget mere - nationalt såvel som internationalt.