Hør Jimmy fortælle om svejserobotterne, som vi bruger til serieproduktion af mindre emner. Vi producerer f.eks. ca. 8000 køreriste årligt, og det kan svejserobotten gøre både hurtigere og mere ensartet end en manuel svejser.

 

SØBY - Trofast leverandør siden 1961

Førende producent af transportanlæg og løsninger til håndtering, tørring og beluftning af korn, afgrøder og meget mere - nationalt såvel som internationalt.

Førende producent af transportanlæg og løsninger til håndtering, tørring og beluftning af korn, afgrøder og meget mere - nationalt såvel som internationalt.