Privatlivspolitik – forhandler/leverandør/slutbruger

Søby er underlagt, og behandler alle personoplysninger, i henhold til Persondataforordningen (Europa Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 med tilhørende retsakter samt heraf afledt national lovgivning). 

 

 

Forhandler/leverandør

 

Hvilke oplysninger:

Vi modtager dine kontaktoplysninger (navn, firmatelefon, firmamailadresse), når du er kontaktperson hos en af vores forhandlere eller leverandører.

 

Hvordan anvendes de oplysninger, vi indsamler:

Vi indsamler og anvender kun oplysninger om dig, som er relevante for vort daglige samarbejde.

 

Hvilke oplysninger videregiver vi til andre:

For at kunne administrere de IT-systemer, i hvilke vi behandler dine personoplysninger, har vi indgået samarbejde med en række eksterne parter, som derfor vil kunne få adgang til dine oplysninger. Vi har indgået databehandleraftaler med disse parter for at sikre os, at de også behandler dine oplysninger i.h.t. Persondataforordningen.

 

Slutbruger

 

Hvilke oplysninger:

Vi modtager måske dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnr.), når du via en af vores forhandlere køber vores produkter og skal have dem leveret direkte på din adresse.

 

Hvordan anvendes de oplysninger, vi indsamler:

Vi indsamler og anvender kun oplysninger om dig, som er relevante for at vi kan levere de købte varer direkte hos dig. Vi har ret til at videregive dine oplysninger til tredjeparter, der udfører denne ydelse for os.

 

 

Oplysninger om brug af digital adfærd, opsamles primært via cookies

Soby.com bruger Google Analytics i forbindelse med indsamling af trafikstatistik. For at give besøgende på hjemmesiden mulighed for at forhindre, at deres webadfærd bliver registreret af Google Analytics, tilbyder Google muligheden for at installere en tilføjelse til internetbrowsere, som findes her:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

 

Cookies

Soby.com registrerer besøg ved hjælp af cookies. Når Soby.com besøges, lagres der en cookie på den enhed, der benyttes, f.eks. computeren, og vi kan derigennem følge besøg og anvendelse af soby.com

 

En cookie er en lille stump data, som bl.a. fortæller, hvor lang tid websitet besøges, hvilke produkter der ses på, og hvad der eks. downloades, hvilket land enheden befinder sig i, hvilken browser og styresystem der bruges osv. Cookies er en meget udbredt teknologi, som er nødvendig for at kunne tilbyde almindelig funktionalitet såsom automatisk login.

 

Cookies kan indsamle oplysninger om f.eks. IP-adresser, adfærd og anvendelse af digitale tjenester.
Disse oplysninger kan bruges til adfærdsbaseret målretning af brugere.

Først og fremmest anvendes cookies som dokumentation til at klarlægge værdien af websitet, og de forskellige produkters berettigelse. Cookies registrerer alle klik på de forskellige sites på websitet.

Derudover bruges cookieinformationerne til at videreudvikle digitale tilbud og øvrige tjenester samt til profilering.

 

Oplysningerne, som er indsamlet via cookies, er anonymiseret data, der kan være knyttet til brugeren, men kan også alene være knyttet til den computer, smartphone, tablet eller andet, hvorfra der er opnået adgang.

 

Der kan i de fleste browsere ændres i indstillingerne for hvilke cookies, der bliver sat på computeren. Se eventuel vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

 

Soby.com bruger cookies for at forbedre oplevelsen af websitet, vurdere brugen af de enkelte elementer på websitet, og til at støtte markedsføringen af services på sitet. Vi ønsker at give fuld og udtømmende information omkring vores brug af cookies.

 

Soby.com bruger cookies til følgende formål:

 

 • Dokumentation, samt klarlægning af værdien af sitet og dets services
 • Adfærdsbaseret målretning f.eks. hvad der bliver set og klikket på, og hvilke produkter der kigges mest på samt klarlægning over, hvad der bliver downloadet fra sitet.
 • Forbedring af teknisk funktionalitet.
 • Forbedring af teknisk indhold.
 • Trafikmåling (Google Analytics)

 

Ved at bruge Soby.com, accepteres det, at Soby.com bruger cookies som beskrevet og til ovenstående formål.

 

Hvordan undgås og slettes cookies

De fleste internetbrowsere giver mulighed for at slette cookies, blokere for dem eller advare og bede om accept, før der gemmes cookie. Alt efter hvilken browser der anvendes, kan der i browserens indstillinger og hjælpefunktioner fås information om, hvordan browseren sættes op til at behandle cookies. Vejledninger til sletning af cookies til de mest anvendte browsere findes her:

 

 

Generelt

 

Hvor lang tid opbevarer vi dine oplysninger:

Søby beholder som hovedregel dine personoplysninger i op til 6 år iht. regnskabsloven. Dog vil nogle oplysninger blive bevaret i en længere periode, hvis det er nødvendigt iht. lovgivningen, af hensyn til f.eks. ordrehistorikken eller pga. evt. verserende juridiske sager.

 

Dine rettigheder:

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du forskellige rettigheder, bl.a.:

 • Retten til at modtage oplysning om, hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.

 

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til Søby.

 

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

 

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats.

 

Vi bestræber os på at vedligeholde vores systemer på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores systemer, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores sikkerhedskopisystemer med det samme.

 

Du har til enhver tid ret til at klage til Datatilsynet

 

Informationssikkerhed:

Vi arbejder for at beskytte virksomheden og dig mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har bl.a. implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger:

 • Antivirus-systemer og firewalls.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler og fortrolighedsaftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne.
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.

 

Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side. Vi opbevarer tidligere versioner af denne privatlivspolitik i et arkiv, så du kan få adgang til dem.

 

Version 2.00 af 01.12.2019