Blæser

Blæsere til korntørring og lagring af afgrøder

Når du lagrer højværdiafgrøder, er det nødvendigt at styre fugt og temperaturniveau for at undgå varmeudvikling og toksiner. Derudover pålægges landmænd bestemmelser fra EU om energieffektivitet, hvilket kan være svært at imødekomme med anlæg til f.eks. korntørring, som kører uregelmæssigt.

SØBY udbyder to typer beluftningsblæsere, som kan bruges til korntørring og beluftnings af højværdiafgrøder. Blæserne er konstrueret i vejrbestandige materialer for optimal holdbarhed og indstilles til maksimal energieffektivitet.

HLSG blæsere
TLR beluftningsblæsere

Periodisk drift og energieffektivitet

EU’s bestemmelser om regelmæssig drift betyder, at anlæg til opbevaring af korn og frø skal leve op til en række energibesparelser. Men beluftningsanlæg og anlæg til korntørring er typisk i drift i perioder og ikke kontinuerligt. Derfor er driften svær at holde energieffektiv, f.eks. når blæserne kører periodisk og på højeste ydelse.

Blæseren er nøglen til løsningen

Blæserne på store og små anlæg til korntørring er afgørende for at nå de nødvendige energibesparelser. Det er nemlig i blæserteknologien, det bliver muligt at lave en række justeringer, som kan gøre en stor forskel. Energiforbruget bliver reduceret med det rigtige modtryk og korrekt kapacitet i forhold til anlægget. Hos SØBY har vi brugt meget tid på finjusteringer af blæsernes design og holdbarhed. På den måde kan de levere korntørring med høj driftsikkerhed og produktlevetid. Det er med til at sikre besparelser og høj kvalitet, både på anlæg og afgrøder.

Korntørring med lavtryksblæser

HLSG lavtryksblæser er udviklet til korntørring og tørring af frøafgrøder. Denne lavtryksblæser egner sig særligt til tørring af våde afgrøder, da den blæser med en større luftmængde. Blæserne findes i flere størrelser fra 3kW og op til 37kW.

Kornopbevaring med højtryksblæser

TLR højttryksblæser er udviklet til beluftning og køling af korn og andre landbrugsafgrøder i høje kornlag. Det høje tryk gør den særligt velegnet til beluftning igennem høje kornlag, eksempelvis i en høj stålsilo. Denne beluftningsblæser benyttes til håndtering af temperatur og fugtniveau. Derved vedligeholdes kornets kvalitet, og forringelse af afgrøderne minimeres. TLR beluftningsblæser findes i størrelser fra 1,5 kW og op til 15 kW.  

Beluftning og køling i planlager

Her kan man me fordel benytte både højtryks- og lavtryksblæsere afhængig af lagerets størrelse. Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvilken type blæser, du skal vælge.