26 juni 2024

Erhvervsportræt: Op og i gang!

Skive Folkeblad, Juni 2024

Søskendeparret Morten og Mette Frantsen har siden 2015 sammen ejet og drevet familievirksomheden SØBY, som blev stiftet af deres bedstefar i 1961. Som tredje generation er de meget bevidste om at videreføre virksomhedens særlige ånd, samtidig med at det har været vigtigt for dem at sætte deres egen retning for familiefirmaet.

Skrevet af journalist Peter Andersen
Læs artikel hos Skive Folkeblad

Udgivet i Skive Folkeblad, juni 2024
Man kan ikke undgå at fornemme den særlige ånd, der er i SØBY, når man taler med familien bag virksomheden. Det er en ånd, som er indlejret i mentaliteten og menneskene i en grad, så den nærmest er fysisk til stede i det flotte domicil i Nr. Søbys østligste ende på samme måde som »rettidig omhu« mærkes i Mærsk-hovedsædet på Es-planaden i København.

Ånden kan bedst sammenfattes i et bestemt udtryk, som de nuværende ejeres far og for-gænger i firmaet, Frants Frantsen, ofte brugte over for sine børn, da de var små og skulle motiveres til at komme i gang med dagen, selv om de måske følte, at der var alle mulige gode grunde til at blive hjemme i sengen.

- Han havde det udtryk, der hed »op og i gang«, som han ofte brugte. Ikke noget med at pive. Vi finder ud af det. Den mentalitet er vi flasket op med, fortæller 43-årige Morten Frantsen, der er administrerende direktør og siden 2015 har delt både ledelsen og ejerskabet af virksomheden med sin et år yngre søster, Mette Frantsen.

Op og i gang« handler om at møde verdens udfordringer med energi og optimisme, at være driftig og foretagsom i stedet for at forfalde til at have ondt af sig selv. - Det er noget, vi bærer i hjertet og maven. Det er noget, der flyder i blodet. Det er ikke noget, man kan læse eller købe sig til, siger Mette Frantsen.

Arbejdsom stifter

Når man studerer virksomhedens historie, er det tydeligt, at den driftige ånd har været med helt tilbage fra virksomhedens stifter, den entreprenante Jens Frantsen.

Han var tømrer i Nr. Søby og i perioder blandt andet fremstillede møbler, dukkevogne og legetøj, byggede huse og meget andet, inden han i 1961 kastede sig over produktion af kornsiloer og -tørrerier og stiftede den virksomhed, som stadig eksisterer i bedste velgående. Et helt liv fyldt med »op og i gang«.

- Der var ikke mange penge i mit barndomshjem. Min søster og jeg har aldrig været på sommerferie med mine forældre. Der var altid noget, han skulle have færdig, fortæller Frants Frantsen, der sidste år kunne fejre 50-års jubilæum i virksomheden.

Han bevarede en del af ejerskabet indtil 2022 og har stadig sin daglige gang i virksomheden selv, selv om stafetten i 2015 blev overdraget til hans to yngste børn, Morten og Mette.

Det skete som en naturlig overgang, efter at de begge i en årrække havde været ansat i virksomheden, der ikke længere producerer selve kornsiloerne, men laver maskiner, der kan lufte, løfte og skubbe afgrøder, så de eksempelvis kan transporteres fra den ene silo til den anden. Et marked, som SØBY er blandt de største danske spillere på.

Intet pres

Det stod ikke skrevet i stjernerne, at søsken-deparret skulle tage over.

- Der var intet pres. Vi var selv helt ude om det, siger Morten Frantsen lunt.

- Det var et tilvalg.Vi har også altid tænkt, at vi kunne være et godt makkerpar, supplerer Mette Frantsen, der siden barndommen har været nødt til at samarbejde med sin bror.

- Vi har delt værelse som børn, siger hun med et smil.

De to søskende var også tidligt engageret i virksomheden.

- Dengang skulle man jo ikke være 13 år

for at arbejde. Det var jeg i al fald ikke, da jeg begyndte at gøre rent på bedstefars kontor.

Der har jeg været 11-12 år gammel, siger Mette Frantsen

- Hvis man spurgte mig som 10-årig eller 15-årig, så tænkte jeg ikke på, om jeg en dag skulle overtage virksomheden. Men vi har på den anden side altid været med og sat hjul på, skruet skruer i og fejet gulve. Som dreng vidste jeg godt, at firmaet var noget, der betød noget for mig. Jeg var her jo ofte, supplerer hendes bror.

Han husker præcis, hvor han var den dag, hans far spurgte, om virksomheden måske var noget for ham. »Nå, men vi skal også videre med det her«, lød det afdæmpet fra faderen, da han med jysk tilbageholdenhed forsigtigt skulle fornemme sønnens indstilling til fremtiden. Det skete i bilen på vej mod et besøg hos deres storesøster, Rikke, i Aalborg.

Morten var da i begyndelsen af tyverne og i færd med at uddanne sig til elinstallatør.

Naturlig rollefordeling

Mette Frantsen er derimod akademiuddannet i international handel, og det har givet dem en helt naturlig rollefordeling med Morten i spidsen for det tekniske område, indkøb og produktionen, mens økonomi, forretningsudvikling og salg sorterer under Mette.

- Vi vidste, hvad vi sagde ja til. Vi kender hinanden og ved, hvordan vi reagerer. Vi er begge meget nede på jorden og kan begge finde ud af at bruge den mentale pyt-knap, konstaterer Morten Frantsen.

Deres far glæder sig over, at de to spiller så godt sammen i den daglige drift.

- Det er slet ikke sikkert, at et søskendepar kan komme til rette om at drive en fælles virksomhed. Tit så går det ikke. Men de to er et godt makkerpar, siger Frants Frantsen, der også på det personlige plan glæder sig over, at den virksomhed, som han sammen med sin far, søster og svoger har bygget op, nu føres videre i næste generation.

- Hvis jeg havde afleveret nøglen til en fremmed køber, så havde jeg ikke kunne komme her på samme måde. Jeg ser mine børn hver dag på denne måde. Det er skønt at se, at de kan have deres levebrød af det. Det er jeg glad for, siger den 73-årige erhvervsmand.

Sparrer med far

Omvendt har tredje generation også stor glæde af at kunne trække på en far med lang erfaring i branchen.

- Det har en stor værdi for os, at vi har muligheden for at have vores far at sparre med. Han har aldrig sagt »Det har vi prøvet. Det kan I godt glemme«. I stedet har han altid sagt » hvis I tænker, at det er en god idé, så skal vi prøve det«, siger Mette Frantsen.

-Til gengæld kan vi godt høre, om han synes, det faktisk er en god idé, på den måde, han siger det på, griner Morten Frantsen, der kalder sin far »løsningsorienteret til fingerspidserne«.

De har hver henholdsvis tre og to børn, og det giver altså fem mulige emner til at udfylde rollen som fjerde generation. Men eftersom den ældste kun er 15 år, er det slet ikke en aktuel diskussion. Og både Morten og Mette Frantsen kører samme strategi, som deres far gjorde: Ingen pres på børnene

- Det er en kæmpe ære at kunne overtage noget, der er drevet gennem generationer, men det er mega-vigtigt, at det er motivationen, der driver værket. Det må også bero på, hvad de giver sig til at uddanne sig til, for de kan ikke bare komme på deres glatte ansigt. Det kræver et andet uddannelsesniveau, end det vi er kommet med, konstaterer Mette Frantsen.

Hendes bror er enig.

- Jeg ikke sikker på, at det bliver aktuelt, for det bliver bare mere og mere komplekst at drive sådan en virksomhed. Om nogle år må vi vurdere, om der er nogen, der har lyst, eller om vi overhovedet selv synes, det er en god idé. Det kan gå begge veje, mener han.

Frants Frantsen mener, at det er for tidligt at spekulere i de baner.

- Der er heldigvis mange år til. Der kan ske meget, konstaterer han og lukker den diskussion for nu. Op og i gang. Det skal nok gå alt sammen.

43-årige Morten Frantsen og hans et år yngre søster tog roret i SØBY A/S I 2015 til stor glæde for deres far Frants Frantsen, der indtil da havde drevet virksomheden sammen med sin søster og svoger. Frants Frantsen glæder sig over det gode makkerskab, der kendetegner børnenes ledelse af virksomheden, som er vokset og udvidet under børnenes ledelse. Nu er der 12.000 kvadratmeter under tag på firmaadressen i Nr. Søby.  

Frants Frantsen fejrede i 2023 50 års jubilæum i virksomheden og har stadig sin daglige gang i produktionen. »Vores far har vist vejen. Han er et meget generøst menneske, der aldrig går i små sko. Det har vi også lært, at det skal vi holde os for gode til, siger Morten Frantsen om sin far.

47 medarbejdere har deres gang i SØBY i dag. Da søskendeparret overtog firmaet i 2015 var der 36. Vi er lokalt forankrede. det betyder noget for os at skabe arbejdspladser og have en lokal tilknytning«, siger Mette Frantsen. Der er også løbende investeret i ny teknologi, blandt andet er den lynhurtige laserskærer, der ses i baggrunden, kommet til for nylig.

Det er vigtigt for familien, at medarbejderne er med i processen, når der skal lægges nye strategier for fremtiden, og derfor bliver de også hørt. Det er med til at sikre den nødvendige fleksibilitet.  - Vi har et godt team, lyder det fra Mette Frantsen.  FOTO: STEEN DON

SØBY satser stærkt på eksport

På få år er SØBY kommet længere ud i verden med sine produkter. Det betyder,

at virksomheden er mindre afhængig af hjemmemarkedet. Omvendt er man så nødt til at være ekstra omstillingsparat, når verden står i brand.

Når det gælder maskiner, der kan »belufte« og transportere afgrøder mellem store siloer, så er SØBY blandt de største i Danmark.

Faktisk er virksomheden så godt med på hjemmemarkedet, at tredje generation i form af Mette og Morten Frantsen lagde fra land i 2015 med en ny strategi om at sikre vækst på eksportmarkederne.

- Vi har en stærk position på det danske marked og derfor er vækstpotentialet stort på eksportmarkerne, siger Morten Frantsen.

Fra at have 60 procent af omsætningen i Danmark, er det nu vendt rundt, så 55-60 procent af omsætningen nu hentes uden for landets grænser, som følge af tredje generations fokus på internationale land-brugsmesser, partnerskaber med forhandlere og meget andet.

Forgængerne får del i æren

 I de første år var det med til at give en omsætningsfremgang på 30 procent. Søskendeparret tager dog ikke æren for det hele, men anerkender fuldt ud, at de står på skuldrene af andre.

- Vi kan godt lide at tilskrive en stor del af æren til vores forgængere, for de har virkelig skabt et godt fundament. Og lige i de år, vi tog over, var der naturlig fremgang, så noget af fremgangen kan tilskrives udviklingen i markedet, lyder den beskedne vurdering fra Morten Frantsen.

- Og så fangede vi nok også en del nye kunder, fordi vi blev mere aggressive på de internationale markeder. Så jeg vil sige, at vi måske kan tage en tredjedel af væksten på vores kappe, fordi vi havde et strategisk fokus på eksport, lyder vurderingen fra den 43-årige direktør.

Virksomheden er nu repræsenteret i en lang række europæiske lande i både Øst- og Vesteuropa og har også kastet snører ud i andre dele af verden.

Sidste år mærkede virksomheden dog en afmatning og et fald i omsætningen, som også fortsætter i år.

- Lige under 10 procent af vores omsætning kom fra Ukraine, men krigen er intensiveret ret meget derovre i år, så vi har desværre ikke så meget aktivitet derovre i år, fortæller Mette Frantsen.

- . Vi ved, det kommer igen, for de er i gang med at genopbygge, men det er svært at bygge siloer op i 30 meters højde dernede, for man ved, at russerne går specifikt efter at bombe anlæg i den højde, og så er investeringslysten ikke helt så stor, konstaterer hun.

Virksomheden holder dog lønsomheden oppe og havde sidste år et overskud på 8,5 millioner kroner. Det var lidt mindre end i de foregående, men dog pænt i lyset af et fald i omsætningen.

Vild udvikling kræver fleksibilitet

Det skyldes ikke mindst virksomhedens medarbejdere, mener ejerne.

- Vi har nogle virkeligt dygtige medarbejdere, som er gode til at flytte sig. De er altid meget fleksible, når vi skal tilpasse os en ny situation, siger Mette Frantsen.

Det handler blandt andet om at få rokeret rundt, så der kunne flyttes ressourcer over til den nye superhurtige laserskærer, som virksomheden har investeret millioner i for nylig.

- Det handler om at følge den udvikling, der er i teknologien, for det er helt vildt, hvad der sker. Hvis man ikke er med på beatet der, så har man et problem, siger Morten Frantsen, der også må justere og omstille for at håndtere en verdenssituation i konstant udvikling.

- Der sker så meget ude i verden lige nu, om det er Trump, Corona eller Putin, så er verden så meget af lave, at vi skal være omstillingsparate, og har vi for mange ressourcer stående, så har vi tabt, siger Morten Frantsen.

Ledelsen sørger for at forankre omstillingerne til medarbejdere ved at have daglige møder, hvor der er mulighed for at drøfte stort og småt, samt månedlige fællesmøder. Ledelsen har også arrangeret pizza-aftner for at involvere medarbejderne i firmaets strategi og inddrage dem i handleplaner.

- Vi prøver at få et menneskefilter på, når vi lancerer strategierne, så det står klart, hvad det betyder for den enkelte. Vi kan godt lide, at folk bliver hørt, for det danner motivation for det daglige arbejde, siger Mette Frantsen.

Flere nyheder

Læs også: Fra mekaniker til landbrugsinnovatør - 50 års rejse med SØBY

Læs artikel

 

 

 

 

 

 

Om SØBY

 • SØBY blev stiftet i 1961 af Jens Frantsen, som på en ejendom i Nr. Søby begyndte at producere kornsiloer og -tørrerier, som man solgte og leverede direkte til landmændene. Dengang hed virksomheden SØBY Silofabrik.
 • I 1973 kom sønnen Frants Frantsen med i virksomheden, som på det tidspunkt også var kommet til at omfatte et cementstøberi.
 • I 1981 omlægger man fra træsiloer til at producere i jern, og året efter ændres navnet til SØBY Maskinaktieselskab. Eksporten tager fart i årene efter.
 • I 1992 bliver Frants Frantsens søster, Birthe Clausen, en del af virksomheden og et par år efter bliver hendes mand, Svend Clausen, også en del af virksomheden.
 • I december 1993 gennemføres generationsskiftet, og Jens Frantsen dør kort efter.
 • I 1995 lancerer virksomheden nye produktlinjer af rørsnegle og kornkanoner, der kan flytte korn. Siloproduktionen udfases.
 • I hhv. 2006 og 2012 ansættes Morten og Mette Frantsen i virksomheden.
 • Nyt domicil med både produktionshal og administrationsbygning bygges i 2008 ud til Viborgvej.
 • I 2015 træder Birthe og Svend Clausen ud af virksomheden. Morten og Mette Frantsen tager over. De lancerer en ny strategi med fokus på eksport.
 • Frants Frantsen forbliver en del af ejerkredsen indtil 2022, men har stadig sin daglige gang i virksomheden.
 • SØBY havde i det seneste regnskab et overskud på 8,5 millioner kroner og en egenkapital på 39 millioner kroner.