SØBY er underlagt, og behandler alle personoplysninger, i henhold til Persondataforordningen (Europa Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 med tilhørende retsakter samt heraf afledt national lovgivning).

 

 

Forhandler/leverandør

Hvilke oplysninger?

Vi modtager dine kontaktoplysninger (navn, firmatelefon, firmamailadresse), når du er kontaktperson hos en af vores forhandlere eller leverandører.

 

Hvordan anvendes de oplysninger, vi indsamler?

Vi indsamler og anvender kun oplysninger om dig, som er relevante for vort daglige samarbejde.

 

Hvilke oplysninger videregiver vi til andre?

For at kunne administrere de IT-systemer i hvilke vi behandler dine personoplysninger, har vi indgået samarbejde med en række eksterne parter, som derfor vil kunne få adgang til dine oplysninger. Vi har indgået databehandleraftaler med disse parter, for at sikre os at de også behandler dine oplysninger i.h.t. Persondataforordningen.

 

Slutbruger

Hvilke oplysninger?

Vi modtager måske dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnr.), når du via en af vores forhandlere køber vores produkter og skal have dem leveret direkte på din adresse.

 

Hvordan anvendes de oplysninger, vi indsamler?

Vi indsamler og anvender kun oplysninger om dig, som er relevante for at vi kan levere de købte varer direkte hos dig. Vi har ret til at videregive dine oplysninger til tredjeparter, der udfører denne ydelse for os.

 

Generelt

Hvor lang tid opbevarer i mine oplysninger?

Søby beholder som hovedregel dine personoplysninger i op til 6 år iht. regnskabsloven. Dog vil nogle oplysninger blive bevaret i en længere periode, hvis det er nødvendigt i.ht. lovgivningen, af hensyn til f.eks. ordrehistorikken eller pga. evt. verserende juridiske sager.

 

Hvilke rettigheder har jeg?

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du forskellige rettigheder, bl.a.:

  • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
  • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
  • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
  • Retten til at få dine personoplysninger slettet.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til Søby.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

 

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats.

 

Vi bestræber os på at vedligeholde vores systemer på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores systemer, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores sikkerhedskopisystemer med det samme.

 

Du har til enhver tid ret til at klage til Datatilsynet.

 

Informationssikkerhed

Vi arbejder for at beskytte virksomheden og dig mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har bl.a. implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger:

  • Antivirus-systemer og firewalls.
  • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
  • Databehandleraftaler og fortrolighedsaftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne.
  • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.

 

Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side. Vi opbevarer tidligere versioner af denne privatlivspolitik i et arkiv, så du kan få adgang til dem.

 

Version 1.00 af 25. maj 2018.

SØBY - Trusted Since 1961

En af de førende producenter af transportanlæg og løsninger til håndtering, tørring og beluftning af korn, afgrøder og andre bulk varer - nationalt såvel som internationalt.

En af de førende producenter af transportanlæg og løsninger til håndtering, tørring og beluftning af korn, afgrøder og andre bulk varer - nationalt såvel som internationalt.